Jak pozyskać ClientID oraz ClientSecret z Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO)?

W celu pozyskania ClientID oraz ClientSecret prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

 
Krok 1
Prosimy zalogować się na własne konto w BDO na stronie bdo.mos.gov.pl :

  1. Prosimy wybrać Podmiot (1).
  2. Wybrać OPCJE (2) i następnie API (3) z listy rozwijanej.

 
Krok 2
W nowym oknie:

  1. Prosimy wybrać opcję Nowa aplikacja.

 
Krok 3
Prosimy wypełnić pola według następującego wzoru:

  1. Nazwa aplikacji wpisując „REMONDIS".
  2. Callback URL wpisując „url".
  3. Prosimy zapisać dane naciskając przycisk Dodaj klucz API.

 
Krok 4
Ostatnim etapem jest pobranie wygenerowanych kluczy.

  1. Prosimy skopiować ClientID (zaznaczając tekst, naciskając prawym przyciskiem myszy i wybierając „kopiuj” ),
    następnie wkleić w formularz.
  2. Prosimy powtórzyć punkt 1 dla ClientSecret.